!NA BLOGU JIŽ NEMÁM V PLÁNU PRACOVAT. NĚKTERÉ ČLÁNKY SE PŘESUNOU NA MŮJ DRUHÝ BLOG - NESCIO!

Katakana

カタカナ(Katakana) - znělé řady

18. února 2008 v 14:02 | Yoshiko Okatama
- použití nigory je v katakaně stejné jako u hiragany (TADY)
- pomocí tzv. "nigory" (což jsou dvě rovnoběžné čárky připsané k pravému hornímu okraji slabiky) k základním řadám "ka", "sa", "ta", získáme znělé rady "ga", "za", "da".
- po přidání nigory k základní řadě "ha" získáme znělou řadu "ba"
- po přidání marunigory(což je malý kroužek připsaný k pravému hormímu okraji slabiky) k základní radě "ha" získáme řadu "pa"
Vysvětlení (např.):
カ → ガ (ka→ga)
サ → ザ (sa→za)
タ → ダ (ta→da)
ハ → バ (ha→ba)
ハ →パ (ha→pa)

Co je katakana?

18. února 2008 v 14:02 | Yoshiko Okatama
KATAKANA(片仮名/カタカナ)
- je jednou ze dvou japosnkých slabičných písem, skládající se ze 46 symbolů
- v 8.století Kibi no Makibi zjednodušil část znaků kanji (na rozdíl od hiragany, protože u té se zjednodušili celé znaky kanji)
- katakana je hranatější a jednodušší než hiragana
Obrázek - katakana - základní řady
Pro co dnes používáme katakanu?
- s její pomocí zapisujeme cizí slova a slova přejatá (z čínštiny a dnes převážně z angličtiny)
- používáme jí tam, kde chceme písmo zdůraznit, mi ho uděláme tučné, ale japonci ho zapíší katakanou
- onomatopoia (pro zvukomalebná slova)
- pro cizí slova a pro vědecké názvosloví
Tak snad jsem to vysvětlila výstižně, pokud ne, stačí se jen zeptat pomocí komentáře...;)

カタカナ(Katakana) - základní řady

18. února 2008 v 11:48 | Yoshiko Okatama
- v japonském jazyce existuje 5 samohlásek (a, i, u, e, o), ty nám tvoří první řadu japonských slabičných abeced
- další řady jsou (ka, sa, ta, na, ha, ma, ya/ja, ra, wa), ty nám vznikají potom, co spojíme samohlásky se základními souhláskami
- jedinou samostatnou souhláskou je "n"
 
 

Reklama