!NA BLOGU JIŽ NEMÁM V PLÁNU PRACOVAT. NĚKTERÉ ČLÁNKY SE PŘESUNOU NA MŮJ DRUHÝ BLOG - NESCIO!

Hiragana

平仮名 (Hiragana) - Psaní: a,i,u,e,o

8. června 2011 v 20:27 | Katsumi
Pro lepší orientaci a pochopení si prosím první přečtěte -Úvod-

平仮名 (Hiragana) - Psaní: Úvod

25. května 2011 v 22:33 | Katsumi
Na úvod bych ráda řekla, že obrázky postupů psaní, možného vývoje z čínského znaku a ukázky fontů jsou naskenované z učebnice Obrázková HIRAGANA, kterou vydala Česko-japonská společnost.
Pokud jde o postup psaní, tak jsou tři možné typy zakončení - zastavením, postupným zvedáním psací potřeby a zvednutím psací potřeby do strany. Zastavení je na postupech vyznačeno tečkou na konci daného tahu -> tečka se psát nemá, je to pouze výuková značka.
Dále, pokud jde o různé typy fontů, pak:
1. psané rukou tužkou nebo propiskou
2. Kjókašo-tai - font používaný v učebnicích
3. Minčó-tai - nejběžnější počítačová font, zachovává tvar štětcem
4. Gošikku-tai - ekvivalent tučného písma v latince
Jinak tuto učebnici mohu všem vřele doporučit a až budu dělat podobné lekce psaní jednotlivých znaků u katakany, také budu používá naskenované obrázky ze stejné učebnice, ovšem pro katakanu.

Později sem dodám tabulku, která je přímo dělaná na trénovaní znaků kany. Ale myslím, že není nutná :) Mně třeba naprosto stačil čtverečkovaný papír, kdy jsem jeden znak psala na 2x2 čtverečky ;)

Co je to hiragana?

10. února 2008 v 12:44 | Yoshiko Okatama
Něco málo o Hiraganě:
- hiarganu zapisujeme pomocí základních souhlásek → ひらがな a pak ji můžeme zapsat znaky kanji → 平仮名
- je jednou ze dvou japosnkých slabičných písem, skládající se ze 46 symbolů
- hiragana byla kodifikována v r. 1946, jinak tato abeceda vznikla v 9.století
- jednotlivé symboly vznikly zjednodušením znaků kanji (což je zásadní rozdíl od katakany, která vzikla tak, že se zjednodušili čísnké znaky)
- toto písmo je o mnoho težší než písmo katakany, hiraganou psali převážně ženy, jimž nebylo umožněno se učit znakům kanji
- díky těmto znakům vzniklo v období Heian mnoho slavných literálních děl, která byla z rukou žen (proto se písmo nazývá "onnade" = ženská ruka)
Obrázek - hiragana a její původ:
Dnešní použití hiragany:
- pro zápis slov japonského původu pro která neexistují kandži
- gramatická slova
- knížky pro malé děti
- soukromé dopisy
- furigana (pro výslovnost japonských kanji)
- okurigana (hiraganový znak následující za kandži)
Základní řady(doporučuji si pročíst tuto rubriku, naleznete tady i spousty jiných tabulek):

平仮名(Hiragana) - prodlužování slabik

10. února 2008 v 12:44 | Yoshiko Okatama
平仮名(Hiragana) - prodlužování slabik
- slabiky, které končí na samohlásku "a" nebo "u" se prodlužují připojením téže samohlásky za příslušnou slabiku
- při přepisu do češtiny jednoduše používáme samohlásky "á" a "ú"
- pro české "ů" se přepis japonských slov nepoužívá
Příklad:
♦ ゆうべ (yúbe) = večer
♦ たいふう (taifú) = taifun
___________________________________________________________
- slabiky,které končí na samohlásku "i" se prodlužují připojením další samohlásky "i"
- pro přepis do češtiny se často používají dvě "ii" zasebou
Příklad:
♦ いいえ(iie) = ne
♦ ちいさい(čisai) = malý
___________________________________________________________
- samohláska "e" se prodlužuje, že připojíme samohlásku "i", anebo "e"
- pro přepis do češtiny použijeme dlouhé "é", pro řepis "i" se použije "ei"
- výslovnost je vždy "é"
Příklad:
♦ えいが(eiga) = film
♦ せんせい(sensei) = učitel
___________________________________________________________
- slabiky, které končí samohláskou "o" se prodlužují připojením "o", anebo "u"
- pro přepis do češtiny použijeme "´o"(dlouhé o)
Příklad:
♦ こうえん(ko´en) = park
♦ おとうさん(oto´usan) = tatínek
___________________________________________________________
- u sloves, která nám končí na "ou" a "uu" nejde o dlouhé samohlásky
- vyslovujeme je jako samohlásky →dvojhláska
- při přepisu do češtiny zachováváme japonský způsob psaní
Příklad:
♦ すう(suu) = sát
♦ くう(kuu) = jíst
___________________________________________________________
Pozn. autora: omlouvám se za dlouhé o, ale bohžel mě nějak zlobí klávesnice, snad jste to pochopili

平仮名(Hiragana) - znělé řady

10. února 2008 v 12:43 | Yoshiko Okatama
- pomocí tzv. "nigory" (což jsou dvě rovnoběžné čárky připsané k pravému hornímu okraji slabiky) k základním řadám "ka", "sa", "ta", získáme znělé rady "ga", "za", "da".
- po přidání nigory k základní řadě "ha" získáme znělou řadu "ba"
- po přidání marunigory(což je malý kroužek připsaný k pravému hormímu okraji slabiky) k základní radě "ha" získáme řadu "pa"
Vysvětlení:
ka → ga (か→が)
sa → za (さ→ざ)
ta → da (た→だ)
ha → ba (は→ば)
ha → pa (は→ぱ)

平仮名(Hiragana) - základní řady

10. února 2008 v 12:43 | Yoshiko Okatama
Základní řady
- v japonském jazyce existuje 5 samohlásek (a, i, u, e, o), ty nám tvoří první řadu japonských slabičných abeced
- další řady jsou (ka, sa, ta, na, ha, ma, ya/ja, ra, wa), ty nám vznikají potom, co spojíme samohlásky se základními souhláskami
- jedinou samostatnou souhláskou je "n"
Hlasový záznam - Jak bychom měli číst hiraganu?
Grafické znázornění zápisu hiragany:
 
 

Reklama